Oбщи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За използване на www.hercesa.bg

   Добре дошли на нашия уебсайт – www.hercesa.bg (“Сайт“, „Уебсайт“). Ако продължите използването на Уебсайта се счита, че се съгласявате и сте обвързани с настоящите общи условя за използване, които заедно с Политиката ни за поверителност и Политиката ни за бисквитки ръководят отношенията между „Херчеса България“ ЕООД и Вас във връзка с употребата на Уебсайта. Ако не сте съгласни с настоящите общи условия, молим Ви незабавно да преустановите употребата на Уебсайта.

   Молим Ви да прочетете внимателно настоящите Общи Условия преди да продължите да използвате този уеб сайт.

   „Херчеса България“ ЕООД, ЕИК 175143465, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. „Професор Георги Брадистилов“ №6, ет. 2, офис 2.2, с едноличен собственик на капитала Херчеса Интернасионал С.А, Испания, Идентификация В19247626, Чудестранно юридическо лице, е единствен и пълноправен собственик на всички и всякакви авторски права, право на собственост върху домейн, права на интелектуална и индустриална собственост във връзка с Уебсайта.

  Термините „Херчеса България“ ЕООД, „ние“, „нас“ се отнася към „Херчеса България“ ЕООД, ЕИК 175143465, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление в  гр. София, ул. „Професор Георги Брадистилов“ №6, ет. 2, офис 2.2, с едноличен собственик на капитала Херчеса Интернасионал С.А, Испания, Идентификация В19247626, Чудестранно юридическо лице. Термините „Вие“, „Вас“ се отнася до посетителя на Уебсайта. Използването на Уебсайта следва да става при спазване на следните условия:

1. Съдържанието на отделните страници на Уебсайта е за Ваша информация. Ние имаме право да правим промени в съдържанието и достъпната информация без предварително уведомление.

2.Кукитата/Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Някои от бисквитките са необходими за нормалното функциониране нa www.hercesa.bg а други, за да направим по-приятно използването на уеб сайта ни. Можете да контролирате тези бисквитки, които подобряват потребителското изживяване, чрез функцията „управление на данните и бисквитките“ налична във Вашия браузър. Уебсайтът използва следните типове бисквитки:

✓ Задължителни бисквитки: това са бисквитки, които са основни, за да се осъществи действието което искате, като например да влезете в личния си акаунт. Ако откажете бисквитките като промените настройките на устройството си, няма да можем да гарантираме пълното функциониране на нашия Интернет сайт по време на вашето посещение в него.

✓ Бисквитки за по-добра работа: това са бисквитки, които подобряват работата на нашия Интернет сайт, например за анализи, които ни позволяват да знаем как се използва сайта ни и къде може да се подобри. Тези бисквитки се използват, за да се събира информация за начина, по който посетителите използват нашия сайт. Тя се събира анонимно и съдържат броя на посетителите, откъде са, както и страниците, които са прегледали.

✓ Маркетинг бисквитки: тези бисквитки се използват, за да се разпространяват специални рекламни съобщения към определено идентифицирано устройство (а не към определен човек, идентифициран чрез името си или по друг начин), които са адаптирани към дейността на Интернет сайта, свързан с това или друго устройство (например, кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, търсене по ключови думи). Тези бисквитки се използват също, за да се ограничи броя пъти, в които се вижда дадена реклама от даден потребител, както и да се измери ефективността не една рекламна кампания. Те могат също да запаметят факта, че е бил посещаван даден сайт в зависимост от устройството и да препратят тези данни на маркетингови компании. Бисквитките за маркетинг на нашия сайт се управляват от трети лица с наше позволение. Те също така позволяват да се идентифицира рекламния източник от който ползвателят е бил пренасочен към нашия Интернет сайт, така че да можем да знаем дали е интересен за нас, за да инвестираме във въпросния рекламен източник.

✓ Функционални бисквитки: тези бисквитки подобряват функционалността и работата на нашия Интернет-сайт, често пъти вследствие на точно определено действие от страна на ползвателя. Например можем да персонализираме съдържанието, което ви се предлага или да запаметим вашите предпочитания.

✓ Бисквитки за споделяне в социални мрежи от трети лица във връзка с контакти в социалните мрежи: включването на социални мрежи позволява запазването на бисквитки от техните доставчици. Тези бисквитки позволяват на нашите ползватели да споделят информации с конкретната социална мрежа, но позволяват също така на администратора на мрежата да натрупва информации, засягащи използването на Интернет-сайта от ползвателя в неговия профил.

Налични са и функционалности за преглед на поведение и данни, които са собственост на трети страни. Такива са например:

- Google analyocs - С цел анонимна статистика на броя потребители, посетили Уебсайта, както и поведението им по време на посещението;

- Facebook PIXEL – Таргетирана реклама на нашите продукти;

- Google Remarkeong – ще можете да видите нашите реклами, когато посещавате уебсайтове, които имат сложени Google банери;

3. Можете да управлявате бисквитките на нашия и други сайтове, чрез настройките на Вашия браузър, който използвате. За Ваше удобство по-долу са линкове към настройките на бисквитките на няколко популярни браузъра. Уебсайтът www.allaboutcookies.org също съдържа полезна информация във връзка с употребата на бисквитки.

Cookie sengs за Internet Explorer

Cookie sengs за Mozilla Firefox

Cookie sengs за Google Chrome

Cookie sengs за Safari

За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, използвайте háp://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, посетете на www.youronlinechoices.eu/bg

4. Нито ние, нито други трети лица гарантират за точността и актуалността на информацията, както и на наличността на продуктите/имотите, които са налични за огледи и/или закупуване. С приемането на тези Общи Условия се съгласявате и приемате, че не носим отговорност за неточност или неактуалност на информацията, която се съдържа на сайта, както и за наличността на предлаганите продукти/имоти, до максималната степен, разрешена от приложимите нормативни актове.

5. Използвате информацията и материалите, налични на Уебсайта изцяло на собствен риск, за което не носим отговорност. Ваша отговорност е да установите дали предлаганите продукти/имоти съответстват на Вашите изисквания, както и да се свържете с Нас, за да се убедите, че съответните продукти/имоти са все още налични.

6. Уебсайтът съдържа материали, които са притежавани от нас или за които притежаваме съответния лиценз за използването им. Тези материали включват, но без да се ограничават до дизайн, външен вид, софтуерен код, графики и т.н. Възпроизвеждането на тези материали е забранено.

7. Всички търговски марки, които са налични на Сайта и които не са Наша собственост, са отбелязани по съответния начин.

8. Неразрешена употреба на Уебсайта може да доведе до предявяване на иск от наша страна за преустановяване на съответното нарушение, както и за получаване на обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи от тази употреба.

9. Уебсайтът може да включва линкове (връзки) към други уебсайтове. Тези линкове са предоставени за Ваше удобство, за да предоставят допълнителна информация. Това не означава, че ние приемаме или одобряваме тези уебсайтове, нито че носим отговорност за съдържанието на съответните уебсайтове.

10. Доколкото данни, събрани чрез Уебсайта могат да представляват лични данни (включително IP адрес при първоначално посещение на Сайта), вие декларирате, че сте запознат и се съгласявате с нашата Политика за поверителност.

11. Можем едностранно да изменяме настоящите Общи Условия. В този случай ще Ви информираме изрично. Всички и всякакви изменения в тези Общи Условия ще действат за напред. В случай че не сте съгласни с въведените изменения Ви молим да преустановите посещенията си на Уебсайта.

12. Вашите запитвания ще се обработват в съответствие с нашата Политика за поверителност. Отговори по Ваши запитвания ще бъдат предоставяни в срок от 10 работни дни . „Херчеса България“ ЕООД си запазва правото по своя преценка да удължава този срок без да дължи неустойка и/или лихва за забава.

13. Всички и всякакви спорове, възникнали във връзка с тълкуването, изпълнението, прилагането и неизпълнението на настоящите Общи Условия ще се решават в духа на съвместни преговори. Ако преговорите не дадат резултат, споровете ще се отнасят пред компетентния български съд.

14. Настоящите Общи Условия са създадени и се ръководят от законите на Република България и приложимите актове на Европейския съюз.